HYDRO-CIDE (Quat) TP 2

DETERGENT DEZINFECTANT 3 în 1
Ready-to-use
CURĂȚĂ-DEZINFECTEAZĂ-DEZODORIZEAZA
GERMICID-VIRUCID-BACTERICID-FUNGICID
Prezintă un miros parfumat
Autorizație nr. 26/06.04.2020 – Institutul Național de
Cercetare-Dezvoltare Medico-Militară ,Cantacuzino”

CE ESTE:

HYDRO-CIDE (Quat) Ready-to-use este un detergent
dezinfectant gata preparat cu apă demineralizată,
destinat pentru curățare, dezinfectare și dezodorizare
într-un singur pas. Substanța activă biocidă, Benzyl
C12-16-alkyldimethyl, chloride (CAS 68424-85-1, EC
270-325-2), este notificată pentru Categoria principală
1-Dezinfectanți, TP 2, în conformitate cu European
Biocidal Products Regulation (528/2012/EC).

 • Suprafețele curățate vor rămâne lucioase, fără dungi;
 • Nu necesită clătire decât în cazul suprafețelor care vin ulterior în contact cu mâncarea sau animale de companie;
 • Nu atacă suprafețele de plastic;
 • Nu decolorează suprafețele.

CUM ACȚIONEAZĂ:

Acțiunea bactericidă și virucidă a agentului biocid activ este atribuită următoarelor procese:

 • Efect direct asupra proteinelor: denaturare și distrugere;
 • Efect asupra reacțiilor metabolice;
 • Efect asupra permeabilității celulare și a afectării membranelor;
 • Efect asupra sistemului enzimatic, inhibând oxidările citoplasmatice.

Agenții tensioactivi din compoziție potentează acțiunea agentului biocid. Aceștia sunt agenți activi de suprafață ce au în structură două componente, una cu caracter hidrofil, cu afinitate pentru apă și o alta cu caracter hidrofob cu afinitate pentru uleiuri și grăsimi.

ÎNCADRAREA PRODUSULUI BIOCID:

Grupa principală : 1-Dezinfectanți
Tip produs 1: Produse aplicate pentru dezinfecția suprafețelor, materialelor, echipamentului și mobilierului.

ARII DE APLICARE: amplasamente private, amplasamente publice (spitale, oficii medicale, oficii
stomatologice, maternități, azile, școli, horeca, instituții, săli de sport, piscine, saloane de înfrumusețare,
instalații de aer condiționat, etc.), amplasamente industriale.

CATEGORIA DE UTILIZATORI: Industriali-Profesionali-Populație

Spre exemplu:
Coronavrusurile sunt virusuri ARN învelite (încapsulate). Componenta cheie o reprezintă ARN-ul sau materialul genetic al virusului, proteinele care permit virusului să infecteze celule. Virusul este acoperit de o membrană lipidică, având 2 straturi hidrofile care înconjoară două rânduri de lanțuri hidrofobe.
Radicalii hidrofobi din agenții tensioactivi se atașează de lipidele din bistratul lipidic al virusului și le separă. Pe lângă destructurarea membranei lipidice a virusului, radicalii hidrofobi ai agenților tensioactivi distrug și legăturile care unesc proteinele, lipidele și ARN-ul viral. Virusul este astfel destructurat, aceste elemente fiind îndepărtate de pe piele prin clătire cu apă.

MOD DE UTILIZARE:

 • Pentru suprafețele sever murdărite, se recomandă o pre-spălare inițială;
 • Aplicați soluția umezind generos suprafețele de curățat, cu ajutorul unei lavete, mop, burete, sprayere sau imersie;
 • Suprafețele tratate trebuie să rămână umede pentru 10 minute;
 • Ștergeți ulterior cu o lavetă uscată sau clătiți cu apă, utilizând un burete sau mop și lăsați să se usuce.
 • Suprafețele care vin ulterior în contact cu mâncarea (blaturi, aparate, mese) vor ficlătite cu apă de rețea.
 • Suprafețele dezinfectate necesită clătire în cazul contactului animalelor de companie cu acestea.

ATENȚIE: Produsul nu se utilizează pentru sterilizarea/dezinfectarea de nivel inalt a oricăror suprafețe sau instrumente care se introduc direct în corpul uman (instrumentelor chirurgicale), ci numai pentru o pre-spălare sau decontaminare a acestora, înainte de sterilizare sau dezinfectare de nivel înalt. Recomandat pentru curățarea și dezinfectarea suprafețelor tari și neporoase precum: sticlă, ceramică, pardoseli, plastic, vinil, metal (crom, oțel).

ACȚIUNE BACTERICIDĂ-FUNGICIDĂ-VIRUCIDĂ:

Acțiune bactericidă: Pseudomonas aeruginosa; Escherichia coli; Bacillus subtilis; Staphylococcus aureus; Pseudomonas fluorescents; Enterococcus faecalis; Corynebacterium sp.

Acțiune fungicidă: Aspergillus niger; Trichophyton mentagrophytes; Penicilium brevicaule; Cladosporium herbarum S 1900; Trichoderma viride CBS; Alternaria tenuis S 1910; Fusarium solani CMI 314228; Geothricum candidum CMI 321760 Acțiune virucidă: Adenovirus Tip 5; Adenovirus Tip 7; Hepatita B Virus (HBV); Hepatita C Virus (HCV); Herpes Simplex ; Coronavirus uman; Norovirus; Rotavirus

Acțiune virucidă: Adenovirus Tip 5; Adenovirus Tip 7; Hepatita B Virus (HBV); Hepatita C Virus (HCV); Herpes Simplex ; Coronavirus uman; Norovirus; Rotavirus

PRECAUȚII:

P101 A nu se lăsa la îndemâna copiilor; P305+P351+P338 ÎN CAZ DE CONTACT CU OCHII: Clătiți cu atenție cu apă timp de mai multe minute. Scoateți lentilele de contact, dacă este cazul și dacă acest lucru se poate face cu ușurință. Continuați să clătiți; P301 + P330 + P331 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: clătiți gura. NU provocați voma; P301+P315 ÎN CAZ DE ÎNGHIȚIRE: Consultați imediat medicul. P332 + P313 În caz de iritare a pielii: consultați medicul.

DURATA DE DEPOZITARE:

Produsul își conservă proprietățile 24 de luni cu condiția păstrării în ambalajul original închis etanș.
Produsul se va utliza în decurs de 1 an de la deschidere.

AMBALARE:

Flacon PE 1 litru
Canistra 5 litri, 10 litri, 25 litri
Butoi 220 litri
Container IBC: 1000 litri

Solicita o oferta personalizata:  INFORMAȚII PRIVIND SECURITATEA:

  Consultați Fișa Tehnică de Securitate a produsului, pusă la dispoziție de Producător, ce oferă informații referitoare la cerințele legate de depozitare, de siguranță și manipulare precum și cele ce decurg din reglementările locale în domeniul sănătății și siguranței.